VÄESTÖNSUOJAT

VÄESTÖNSUOJAT

Tarkastamme, huollamme, korjaamme, varustamme ja modernisoimme kaikki väestönsuojat aika K- luokan pienistä suojista isoihin kalliosuojiin.

Väestönsuojan kunnossapitovelvoite on pelastuslain (379/2011) mukaisesti kiinteistön omistajalla, haltijalla ja osakkailla sekä toiminnanharjoittajilla. Olemme luotettava yhteistyökumppaninne koko väestönsuojan elinkaarelle.

Jokainen väestönsuoja tulisi huoltaa kerran vuodessa. Huollettavia kohteita ovat mm. ilmanvaihtokoneet, padotusventtiili ja viemäritekniikka sekä muu valmistajan huolto-ohjeiden mukaisesti vuosittain huollettavaksi määritelty tekniikka. Lain vaatima väestönsuojan tiiveyskoe (10-vuotistarkastus) tehdään 10 vuoden välein jossa todetaan suojan toimivuus sekä tiiveys.

Mikäli väestönsuojalle ei ole tehty vuosiin mitään huoltotoimenpiteitä, sen nykytila olisi hyvä tarkastaa. Tarkastuksessa ja sen yhteydessä tehtävässä varuste- ja suojamateriaalin inventaariossa selvitetään kaikki oleellinen tieto jatkoa ajatellen sekä yleinen kunto. Tarkastuksen jälkeen annamme suunnitelman suojan ylläpidosta sekä mahdolliset korjaavat toimenpide-ehdotukset.

Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta (506/2011§19) määrittelee, että väestönsuojassa tulee olla matkaviestimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä tai puhelinpiste, joka on kytketty valmiiksi puhelinverkkoon.
Me KT Paloturvapalvelut Oy:ssä aloimme alkuvuodesta 2017 kehittelemään järjestelmää, joka olisi nykyaikainen edelläkävijä, kustannustehokas sekä ehdottoman toimintavarma, näin tuotekehityksen ja lukuisien komponenttien aktiivisen kenttätestaukset tuloksena syntyi valmis tuote – KT GSM – väestönsuojien viestiyhteyslaite – pyydä infopaketti!

 

Väestönsuojat

Palveluumme kuuluu:

  • Huolto, ylläpito ja saneeraustyöt
  • Väestönsuojan vuosihuolto
  • VSS-koneiden huolto ja korjaus
  • VSS-tarvikkeiden täydennykset ja toimitus
  • VSS-viestiyhdeyksien modernisointi
  • Väestönsuojien palokatkotyöt
  • Viemäri- ja padotustekniikan asennus ja huolto

email: info@paloturvapalvelut.fi

vaihde: 010 274 2180