TURVASUUNNITELMAT

TURVASUUNNITELMAT

Toteutamme erilaisia turvasuunnitelmia taloyhtiöille, kiinteistöille, yrityksille sekä julkisen hallinnon kohteille.

Palveluun kuuluu asiantuntijan suorittama kohdekartoitus, jonka aikana teemme kohteeseen tarvittavat riskienarvioinnit, suunnitelmien jalkautus kohteen työntekijöille, henkilökunnalle tai suunnitelmaa koskevalle ryhmälle. 
Tarvittaessa luomme tarvittavan turvallisuusorganisaation ja koulutamme sen. Turvasuunnitelma hyväksytetään tilaajalla ennen laskutusta.
 
Yleisimpiä turvasuunnitelmia ovat pelastussuunnitelma, poistumisturvallisuusselvitys, poistumisturvallisuussuunnitelma ja evakuointisuunnitelmat turvallisen poistumisen tueksi.

 

Kaikki turvasuunnitelmamme perustuvat lain ja asetuksen mukaisiin vaatimuksiin.

Toimimme valtakunnallisesti.

Ota yhteyttä:

email: info@paloturvapalvelut.fi

vaihde: 010 274 2180