TURVA- JA MERKKIVALOT

TURVA- JA MERKKIVALOJÄRJESTELMÄT

Turva- ja merkkivalojärjestelmät luovat edellytykset turvalliseen ja nopeaan kiinteistöstä poistumiseen silloin kun kyseessä on esimerkiksi tulipalo tai jokin muu poistumista vaativa tilanne. Järjestelmä tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että se opastaa aina kahdelle toisistaan riippumattomalle poistumistielle. Suomessa olemassa oleva laki sekä valmistajan ohjeet vaativat järjestelmän ylläpitoa sekä testausta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että turva- ja merkkivalojärjestelmät tulee koestaa neljä kertaa vuodessa. Vuosihuolto tulee valmistajan huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaan suorittaa vähintään kerran vuodessa.

Kiinteistön turva- ja merkkivalaistuksen on tarkoitus varmistaa turvallinen poistuminen hätätilanteessa. Onkin erityisen tärkeää, että turva- ja merkkivalojärjestelmä on toteutettu tarkoituksenmukaisesti niin, että merkkivalot ohjaavat oikeille poistumisreiteille, joista poistuminen on mahdollista huomioiden tekniset vaatimukset (ovet avautuvat hätäavauspainikkeista, poistumistielle tai ikkunalle johtaa tikkaat yms.).

Turvavalo = Sähkökatkoksen aikana tai erikseen kytketyn relelähdön toimiessa (esim.painikkeesta ”turvavalot”) päälle syttyvät turvavalot antavat poistumisreiteille yleisvalaistusta ja edesauttavat turvallista poistumista sekä operatiivista toimintaa sähkökatkon aikana.

Merkkivalo / opastinvalo = Perinteinen valaistu poistumistieopastin. Nykyaikaiset poistumistieopastimet on toteutettu led- tekniikalla ja poistumissuuntaa ohjeistavalla suuntanuolella. Vanhoissa opastinvaloissa, joissa ei ole poistumissuuntaa ohjaavaa nuolta, tulee olla jälkiheijastava poistumisopaste. Poistumistievalon tarkoitus on merkitä/opastaa turvalliset lähimmät poistumistiet ja suurissa kiinteistöissä niiden oikeaoppisella sijoittelulla voidaan jakaa poistuvien ihmismassojen määriä eri poistumisreiteille turvallisen poistumisen varmistamiseksi.

Turva- ja merkkivalojärjestelmät tulee tarkastaa ja koestaa ohjeistuksen mukaisesti vähintään neljä kertaa vuodessa. Tämän hoitaa tyypillisesti kiinteistön huoltomies tai huoltoyhtiö, mutta kunnossapitosopimuksella myös KT Paloturvapalvelut Oy:n asiantuntijat suorittavat vaatimusten mukaiset koestukset aina ajallaan. Tarvittaessa tarkastuspalvelun saa siis meiltä! Vuositasolla ohjauskeskukselle ja järjestelmälle kokonaisuudessaan on tehtävä vuosi- tai määräaikaishuolto järjestelmän tyypistä riippuen. Nämä huoltotehtävät ovat laajempi huolto- ja ylläpitotoimenpide jossa mitataan mm. virtapiirit, varokkeet, yksiköt, valolähteet, varakäyntiakuston kapasiteetti sekä merkitään tehdyt toimenpiteet huolto- ja kunnossapito-ohjeen mukaisesti huoltokirjaan.

Uusien järjestelmien asennuksessa käytämme nykyaikaista led-tekniikalla toimivia valaisimia sekä hyvän elinkaaren omaavia keskuksia.

Turva- ja merkkivalojärjestelmät

Palveluumme kuuluu:

  • Uuden järjestelmän suunnittelu ja asennus
  • Vanhan järjestelmän modernisointi
  • Kuukausittaiset tarkastukset
  • Määräaikaistarkastukset
  • Toimitus, asennus- ja huoltotehtävät
  • Suunnittelutyöt ja poistumisturvallisuusselvitykset
  • Turvakuvat poistumisreitteineen

Toimimme Valtakunnallisesti.

email: info@paloturvapalvelut.fi

vaihde: 010 274 2180