SAMMUTINHUOLTO

SAMMUTINHUOLTO

Tarkastamme, huollamme ja ylläpidämme kiinteistön alkusammutuskalustoa. Lakisääteiset tarkastukset hoituvat kauttamme käsisammuttimiin, pikapaloposteihin ja muihin sammutuskalustoihin vaivattomasti ja raportoituna valtakunnallisesti. Huoltajillamme on vuosien kokemus sekä koulutus työhön.

Alkusammutuskalustoon kuuluu yleensä käsisammuttimia, palo- ja pikapaloposteja, sammutuspeitteitä ja jossain tapauksissa sankoruiskuja ja muita erikoissammuttimia. Sammuttimiin tutustunut henkilö voi alkusammutuskalustoa käyttäen sammuttaa tulipalon alut, rajata paloa tai tilanteesta riippuen tukahduttaa paloa ja näin estää paloa leviämästä ennen paloviranomaisten saapumista. Alkusammutuskalustoa koskee erilaiset kunnossapitovelvollisuudet niin lainsäädännön osalta kuin valmistajilta. Käsisammuttimien toimintakunto on tarkastettava sen sijoituspaikasta riippuen vähintään kerran kahdessa vuodessa. Pikapalopostit tarkastetaan kerran vuodessa.

Sammutinhuoltomme noudattaa alkusammuttimien huolto- ja asennustehtävissä aina olemassa olevia standardeja ja lainsäädäntöä. Palo- ja pikapalopostien osalta tarkastuksissa ja huolloissa noudatetaan eurooppalaista standardia SFS-EN 671-3.

Toimitamme ja mitoitamme myös alkusammutuskaluston tarvittaessa uusiin kiinteistöihin ja lisäämme tarvittaessa vanhempiin kohteisiin. Asennuspalvelu kiinnittää sammuttimet oikeille paikoille sekä lisäävät tarvittavat opastukset. Tämän jälkeen kalusto siirtyy haluttaessa vuosihuoltomme piiriin.

SAMMUTINHUOLTO

Palveluumme kuuluu:

  • Käsisammuttimien tarkastus, huolto ja toimitus
  • Pikapalopostien tarkastus, painekokeet, huolto ja toimitus
  • Erikoissammuttimien tarkastus, huolto ja toimitus
  • Kiinteistökartoitukset ja alkusammutuskaluston mitoitus
  • Sammutinkaaviot
  • Dokumentointi ja raportointi

email: info@paloturvapalvelut.fi

vaihde: 010 274 2180