PALOKATKOTYÖT

PALOKATKOT, ÄÄNI- JA HAJUKATKOT

KT Paloturvapalvelut Oy on yhteistyökumppaninne palo-osastoinnin maailmassa. Suoritamme ammattitaidolla kaiken tyyppiset palo-osastointikorjaukset yksittäisistä palokatkoista aina suurempiin palo-osastointikorjauksiin.

Asianmukaiset ja tiiviit palo-osastot tuovat lisää turvallisuutta koteihin, kiinteistöön sekä työpaikalle ja ovat nykylainsäädännön myötä pakollisia. Palokatkotuotteemme ovat tyyppihyväksyttyjä ja CE-hyväksyttyjä. Palokatkoasentajillamme on VTT Expert Services Oy:n myöntämä palokatkoasentajan sertifikaatti.

Oikein tehdyt palokatkot osastoivat mahdollista tulipaloa ja estävät sen leviämistä osastosta toiseen kestoaikojen puitteissa. Suomessa maankäyttö- ja rakennuslaki antaa määräykset rakennusten paloturvallisuudesta. Keskeiset ohjeet annetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E 1, Rakennusten paloturvallisuus. Siellä on kirjattu palokatkoista seuraavasti: ”Osastoivan rakennusosan läpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot ja hormit edellyttäen, ettei olennaisesti heikennetä rakennusosan toimivuutta”

Hajuhaitat, kuten liikennesaasteet, tupakansavu, rasvankäry voivat kulkeutua esimerkiksi alakerrassa sijaitsevasta autohallista ja ravintolasta ylöspäin muuhun tiloihin. Hajukatkoasennukset perustuvat KT Paloturvapalveluiden laajaan kokemukseen palokatkotekniikasta, josta olemme kehittäneet erityisratkaisuja ja työmenetelmiä erityyppisiin kohteisiin.

Valmis hajukatko toimii myös äänen etenemistä estävänä ja vaimentavana äänikatkona sekä tietysti palokatkona palo-osastoivissa rakenteissa. Äänikatkoillamme voidaan saavuttaa yli 60db:n ilmaäänieristävyys.

Palokatkot

Tarjontaamme kuuluu:

  • Asennus- ja urakointipalvelut
  • Suunnittelu, dokumentointi sekä toteutus- ja laadunvalvontasuunnitelmat
  • Painekatkot ja väestönsuojien palokatkot
  • Asiantuntijatyöt, palokatkokartoitukset ja palo-osastointikartoitukset
  • Kaikki viralliseen käyttöön soveltuvat dokumentit ja raportoinnit
  • Hajukatkojen asennus
  • Äänikatkojen asennus

email: info@paloturvapalvelut.fi

vaihde: 010 274 2180